Qabul rejasi magistratura

Qabul rejasi magistratura

5A130202

Amaliy matematika va axborot texnologiyalari

5A210201

Psixologiya (oilaviy munosabatlar bo‘yicha)

5A311502

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

5A330101

Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti (foydalanish turi bo‘yicha)