Ilmiy tatqiqotlar

Filial professor-oʻqituvchilari tomonidan oʻquv yillari kesimida quyidagi ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan: